Транспортни системи и съоръжения за сепариране на твърди битови отпадъци

 •  Барабанни сита
 • Лентови транспортьори
 • Работни сортировъчни кабини
 • Магнитни сепариращи системи
 • Верижно-лопаткови транспортьори
 • Поддържащи метални конструкции
 • РЕТ перфоратори пластични бутилки
 • Шибърни клапи, бункери и контейнери
 • Съоръжения за разкъсване на торбички
 • Стълби, площадки и работни платформи
 • Метални конструкции за халета и складове
Запитване
Имате въпрос, задайте го. Ние ще ви отговорим в най-кратък срок.

  Съгласен съм Ustrem.eu да използва личните ми данни за обработка на заявката спрямо общите условия и Политика за защита на личните данни.

  No, thank you. I do not want.
  100% secure your website.
  Powered by