Транспортьори и транспортни системи

с широк спектър на приложение в индустрията и селското стопанство

ВИДОВЕ СПОРЕД КОНСТРУКЦИЯТА
 • Ролкови транспортьори
 • Лентови транспортьори
 • Лентови транспортьори с лопатки
 • Верижно-лопаткови транспортьори
 • Кофични елеватори и компоненти
ВИДОВЕ СПОРЕД ПРЕНАСЯНИЯ МАТЕРИАЛ
 • Транспортьори за битови отпадъци
 • Транспортьори за сгурия и въглища
 • Транспортьори за инертни материали
 • Транспортьори за раздробена биомаса
 • Транспортьори за агропродукти и фуражи
Запитване
Имате въпрос, задайте го. Ние ще ви отговорим в най-кратък срок.

  Съгласен съм Ustrem.eu да използва личните ми данни за обработка на заявката спрямо общите условия и Политика за защита на личните данни.

  No, thank you. I do not want.
  100% secure your website.
  Powered by