Циклони и мултициклони

Циклони и мултициклони за механично сепариране и прахоочистване

 • Продуктова гама съоръжения с обемен потокна газовете от 2.000м3 до 45.000м3/час.
 • Прахоочистване на газове от технологични процеси в промишленноста , енергетиката и селското стопанство.
 • Прахоочистване на димни газове от процесина изгаряне дървесна биомаса, агробиомаса или твърди битови отпадъци.
 • Сепариране и очистване на агрокултури иразлични продукти с общо предназначение.
Запитване
Имате въпрос, задайте го. Ние ще ви отговорим в най-кратък срок.

  Съгласен съм Ustrem.eu да използва личните ми данни за обработка на заявката спрямо общите условия и Политика за защита на личните данни.

  No, thank you. I do not want.
  100% secure your website.
  Powered by