Съоръжения спомагателно оборудване за топлоенергийни системи

 • Верижно – лопаткови транспортьори
 • Транспортьори и шнекове горивоподаване
 • Транспортьори и шнекове пепелоотделяне
 • Скраперни системи на силози за биомаса
 • Подаващи и разтоварни роторни дозатори
 • Метални конструкции , стълби и площадки
 • Метални силози и бункери горивоподаване
 • Подвижни скари горивни камери на биомаса
 • Мултициклони и циклони за прахоочистване
 • Резервоари и буферни съдове за топла вода
Запитване
Имате въпрос, задайте го. Ние ще ви отговорим в най-кратък срок.

  Съгласен съм Ustrem.eu да използва личните ми данни за обработка на заявката спрямо общите условия и Политика за защита на личните данни.

  No, thank you. I do not want.
  100% secure your website.
  Powered by