Циклони и мултициклони за прахопочистване

ЦИКЛОНИ И МУЛТИЦИКЛОНИ ЗА ПРАХООЧИСТВАНЕ

Вихрови инерционно центробежни сепаратори за прахоочистване на сухи газове.

  • Прахоочистване на технологични газове от промишлени и селскостопански производства.
  • Прахоочистване на димни газове от процеси на изгаряне твърда биомаса или отпадъци.
  • Продуктова гама на съоръжения с обемен поток на газовете от 5.000м 3 до 48.000м 3 на час

ЦИКЛОН СЕПАРАТОВИ И ФИЛТРИ

МУЛТИЦИКЛОНА

е сух тип инерционно центробежен сепаратор предназначен за постигане на ефективно и с малък пад на налягането очистване на газове от прахови частици, при минимални експлоатационни разходи. Неговата проста и здрава конструкция осигурява дълготрайна експлоатация и минимална нужда от поддръжка. Ефективността на прахоочистване за частици с размер 5 ÷ 10 μm е 85% – 90% , докато при частици с по-голям размер достига и до 98%. Тези съоръжения могат да работят с променлив товар и широк температурен диапазон на газове.

ПРИНЦИПНА СХЕМА

  1. ПРАХООТДЕЛЯЩ БУНКЕР
  2. ОТЛИВКА ЦИКЛОНЕН ЕЛЕМЕНТ
  3. ЗАВИХРЯЩ ВЪЗЕЛ
  4. ПОДДЪРЖАЩА КОНСТРУКЦИЯ
  5. ТЯЛО НА МУЛТИЦИКЛОН