Селскостопански машини и съоръжения

СЕЛСКОСТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ

Фуражомелка ФЧУ 36

 • чукова
 •  универсална

Универсална веялка сортировачка ВС1

 • царевица
 • слънчоглед
 • житни култури
 • бобови култури.

 

 

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И АГРЕГАТИ

 • Производство и ремонт на регулируеми сита
 • Резервни части за зърнопочистващи машини
 • Производство и ремонт на тръскащи дъски
 • Производство и ремонт люлки и шнекове
 • Производство и ремонт на сламотръси
 • Производство и ремонт на шнек за хедера
 • Производство искрогасител, шумозаглушител за трактори

ЩАНЦОВАНИ СИТА

ПРОИЗВОДСТВЕНА ГАМА

С кръгли, продълговати и друга конфигурация отвори.

Ситата се изработват с размери съгласно БДС 29 32-72 , а също и по поръчка на клиента.

Максимални габаритни размери на щанцоване 1000 х 2000 мм и дебелина 3 мм

Изработка на специализирани инструменти на щанцоване на сита по поръчка на клиента.

СИЛОЗНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Силози и бункери от въглеродна и неръждаема стомана.
Всяко съоръжение може да бъде комплектовано допълнително с
обслужващи стълби и площадки , транспортьор, шнек, шибърна клапа или
ротационен дозатор, с който да се регулира подаването на материалите.
Приложимост за съхранение на различни агропродукти и култури:

 • Царевица
 • Слънчоглед
 • Житни култури
 • Бобови култури
 • Агропелети
 • Фуражи и смески

ШНЕКОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ

УСТРЕМ произвежда широка гама винтови шнекове от въглеродна и неръждаема стомана приложими за
транспортиране на различни видове агрокултури и продукти:

 • Агропелети
 • Зърнени култури
 • Фуражи и смески
 • Изкуствени торове
 • Гранулирани продукти

Технически решения в
зависимост технологичния
процес:

 • Шнекове за зърно
 • Шнекове за фуражи
 • Стационарни или мобилни
 • Силозни измитащи шнекове
 • Товаро-разтоварни шнекове

ТРАНСПОРТЬОРИ

ТРАНСПОРТЬОРИ с широк спектър на приложение в селското стопанство, съгласно вашите изисквания и задание.

 • Лентови транспортьори
 • Прави лентови
 • Лентови с лопатки
 • Кофичкови елеватори
 • Верижни транспортьори

Всяко съоръжение може да бъде комплектовано с безстепенно регулиране на скоростта.