Метални изделия за широко потребление

МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕСТВЕН СЕКТОР

Производство на метални конструкции и изделия за широко потребление по поръчка и задание на клиента.

  • Конструкции за пейки
  • Кошчета за отпадъци
  • Конструкции за маси
  • Стоянки за велосипеди

Широк спектър процеси на металообработка и покритие.