Метални конструкции и изделия нестандартно оборудване

МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ

Конструкции и метални изделия с широко предназначение:

 • Метални палети
 • Стоманени вани
 • Метални стелажи
 • Стоманени комини
 • Стоманени резервоари
 • Метални стълби, площадки, естакади и платформи
 • Носещи и опорни конструкции за кабини, халета, навеси

НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

Съоръжения и оборудване за различни сектори на индустрията:

 • Верижно – лопаткови редлери
 • Горивоподаващ шнек биомаса
 • Пепелоотделящи шнекове
 • Охлаждаеми шнекове
 • Транспортиращи скраперни системи за силози на биомаса
 • Роторни дозиращи клапи
 • Горивни бункери за биомаса
 • Подвижни скари към горивни камери на биомаса
 • Мултициклонни и циклонни системи за прахоочистване
 • Резервоари и буферни съдове с вместимост до 2000 литра